loader image
contact@romanorinterferences.ro
Șos. Kiseleff nr. 28-30 Bucharest, Romania
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
Back to all Post

Achiziție bunuri culturale aparținând minorității rome

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti,,, cu sediul în Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București, cod 011347, intenționează sa achiziționeze:

 

Achiziție bunuri culturale aparținând minorității rome, prevăzute în cadrul proiectului ,,ROM(a)NOR  Interferences – CALL05-7”, respectiv obiecte specifice pentru cultura și etnia romă, confecționate prin tehnici tradiționale de meșteri și artizani din comunitățile rome – port tradițional, obiecte aramă, obiecte din lemn (scaune, mese, linguri) necesare pentru amenajarea interiorului gospodăriei rome

 

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

 

Oferta se va transmite:

  • la adresa de e-mailachpub_mnsdg@yahoo.com sau fax: 021/317.90.68
  • la sediul instituției: Șos. Kiseleff, nr. 28-30, sector 1, București

 

Informații suplimentare: se obțin prin solicitare pe e-mail la adresa achpub_mnsdg@yahoo.com;

logo-mc2
Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate. ROM a NOR Interferences