loader image
contact@romanorinterferences.ro
Șos. Kiseleff nr. 28-30 Bucharest, Romania
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Conferința de lansare a proiectului ROM(a)NOR Interferences

Acest eveniment a trecut.

Conferința de lansare a proiectului ROM(a)NOR Interferences
Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” împreună cu Anno Museum din Norvegia organizează luni, 23 mai 2022, ora 11.00, conferința de presă pentru lansarea proiectului „ROM(a)NOR Interferences”. Acest proiect complex și unic reprezintă o incursiune în timp și spațiu pentru a promova, valorifica și revitaliza patrimoniului cultural specific etniei rome prin muzeologie și incluziune socială, în vederea îmbunătățirii situației populației de etnie romă. Proiectul se adresează minorității rome în ansamblul său și publicului vizitator din România și Norvegia, precum și muzeelor organizatoare (Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Anno Museum) și își propune revitalizarea moștenirii culturale rome. Va fi cercetat patrimoniul cultural al romilor în vederea identificării unor elemente tipice de arhitectură vernaculară. 

Pe baza cercetărilor, o gospodărie specifică cu inventar complet va fi ulterior reconstruită în Muzeul Satului, iar bunurile culturale mobile vor fi conservate și restaurate de specialiștii muzeului. O altă componentă importantă a proiectului vizează participarea populației rome la dezbateri, activități de training și evenimente publice. Vor fi oferite soluții legate de incluziunea socială prin cursuri în domeniul industriilor creative și meșteșugurilor tradiționale, antreprenoriatului și patrimoniului cultural. Anno Museum, partenerul norvegian, va participa la campaniile de cercetare, la transferul de expertiză în domeniul restaurării și curatoriatului și la sesiunile de dezbatere axate pe identificarea celor mai bune practici privind revitalizarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale rome. În plus, contribuie la promovarea moștenirii culturale a romilor prin organizarea unei expoziții temporare dedicată minorității rome din Norvegia în România.

La conferința de lansare a proiectului vor participa reprezentanți ai ambelor muzee, etnografi, cercetători, diplomați. Evenimentul va avea loc în Sala Victor Ion Popa – Șos. Kiseleff, nr.30, Bucuresti, Muzeul National al Satului “Dimitrie Gusti”.
Proiectul predefinit ROM(a)NOR Interferences este implementat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-Cultura.


DESPRE FINANŢATORI

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
 
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro
Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate. ROM a NOR Interferences