loader image
contact@romanorinterferences.ro
Șos. Kiseleff nr. 28-30 Bucharest, Romania
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Revitalizarea patrimoniului cultural al romilor

  • Cercetările de teren – pe care le vom derula în 35 de sate din 7 județe din sudul României (Ialomița, Constanța, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt și Dolj- ne vor ajuta să descoperim patrimoniul minoritatii rome, pentru a putea prezenta și explica mai bine identitatea și modul lor de viață, cu accent pus pe arhitectura vernaculară, pe meșteșugurile tradiționale, obiceiurile și ocupațiile, muzica și dansul acestora. Aceste cercetări vor ajuta și la găsirea și achiziționarea de bunuri culturale mobile specifice.
  • Pe baza cercetărilor, o gospodărie specifică va fi reconstruită în Muzeul Satului, iar bunurile culturale mobile vor fi conservate și restaurate de către specialiștii muzeului. 
  • Amenajarea unui spațiu interactiv în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial al romilor și a unei expoziții de fotografie istorică colorată digital care să ilustreze identitatea și moștenirea culturală romă. 

Promovarea patrimoniului cultural al romilor

  • Activități de cooperare culturală internațională prin intermediul unor sesiuni de dezbateri româno-norvegiene pentru identificarea aspectelor economice, sociale și culturale ale practicării meșteșugurilor rome în cadrul economiei și societății actuale și perspectivele lor de viitor
  • Organizarea unei expoziții temporare privind patrimoniul cultural al romilor din România în Norvegia și din Norvegia în România

Capacitarea populației rome și combaterea discriminării

Una dintre componentele esențiale în combaterea discriminării o reprezintă educația în spiritul toleranței și al acceptării diversității multiculturale. Considerăm că revigorarea meșteșugurilor este una dintre căile principale de capacitare a comunității rome și de combatere a prejudecăților și stereotipurilor negative cu privire la aceștia. Prin urmare vom organiza cursuri de formare destinate romilor, ateliere tematice pentru elevi avand ca traineri meșteri romi, dar și o serie de târguri cu vanzare de produse fabricate hand-made de meșteri romi.

Activități

Proiectul cuprinde o serie de activități diverse menite să promoveze cultura romă, dar și să creeze o punte de legătură între publicul larg și această minoritate istorică

Cursuri

Organizarea unor cursuri de formare pentru romi, pentru introducerea și dezvoltarea unei noi viziuni asupra artei meșteșugarilor, văzută ca o activitate de viitor pentru tineri

Expoziții

Organizarea unor expoziții în oglindă, „Romii din România în Norvegia”, respectiv „Romii din Norvegia în România” în scopul promovării patrimoniului și identității rome din cele două țări partenere

Târguri

Organizarea a 4 târguri cu vânzare de produse handmade și demonstrații dedicate moștenirii culturale rome, oferind astfel meșteșugarilor romi oportunități de dezvoltare antreprenorială

Reconstrucția gospodăriei rome în Muzeul Satului 

O gospodărie originală specifică etniei rome va fi restaurată și revitalizată în cadrul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”

Parteneri

Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate. ROM a NOR Interferences