loader image
contact@romanorinterferences.ro
Șos. Kiseleff nr. 28-30 Bucharest, Romania
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

PARTENERI

„ROM (a) NOR Interferences” este un Proiect cultural implementat de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” in colabrare cu Anno Museum din Norvegia, cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021 prin Programul RO-Cultura.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” are misiunea de a cerceta, colecta, conserva și restaura bunuri de patrimoniu aparținând culturii și civilizației românești și de a le folosi ca principal instrument al comunicării și educării publicului, prin mijloacele caracteristice muzeologiei moderne.

Prin expoziția sa de arhitectură și tehnică populară, și implicit, prin inventarul specific de obiecte etnografice muzeul reușește să prezinte publicului imaginea unui sat – sinteză a României, în originalitatea, reprezentativitatea, unitatea și diversitatea sa. Totodată, respectarea și aplicarea principiului unității în diversitate, au permis surprinderea diferențelor de ordin etnic precum și a interferențelor dintre cultura populară românească și cea a altor naționalități si etnii din România.

Muzeul Anno din Norvegia, prin intermediul Departamentului Glomdal are drept misiune colectarea și conservarea elementelor aparținând vechilor culturi și de a oferi cunoștințe asupra vieților și obiceiurilor oamenilor din trecut. Fundația muzeului își propune să sprijine domeniul culturii minorităților și societății multiculturale, muzeul având o responsabilitate specială pentru cultura și istoria etniei rome. Încă din anul 2000, Glomdal Museum și-a asumat responsabilitatea națională pentru documentarea culturii și istoriei poporului Tater /Romani, având și o expoziție permanentă importantă dedicată acestora.

DESPRE FINANŢATORI

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 – 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

Copyright © 2022 | Toate drepturile rezervate. ROM a NOR Interferences